Skip to content

Portfolio

De afgelopen jaren heb ik verschillende opdrachten uitgevoerd, ondere andere

Provincie Noord-Holland (Directie Beheer en Uitvoering) – Projectmanager

Realiseren van het uitvoeringsprogramma ter verbetering van de doorstroming en de verkeersveiligheid en uitvoering van groot onderhoud op het wegennetwerk van de provincie Noord-Holland in de regio Zuid-West. Onder andere voor de volgende projecten: Aansluiting A9 bij Heiloo, Reconstructie Velsertraverse A22, N248, N201, N515, N521, etc.  Integraal verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van de projecten en sturing op de projectmatige beheersaspecten.  De projectorganisatie is opgezet volgens het rollenmodel voor Integraal Projectmanagement (IPM).

Adviseur contractmanagement binnen de provinciale organisatie voor de voor diverse door de provincie met aannemers afgesloten raamcontracten (Infra, openbare verlichting, verkeersmaatregelen, markering en bebording).

Gemeente Zoetermeer  (Ingenieursbureau Zoetermeer) – Senior projectleider

Realiseren van diverse projecten in de openbare ruimte in Zoetermeer, Nota Mobiliteit (aanleg van meerdere rotondes, aanleg brug, aanpassing wegenstructuur, aanleg fietspaden, etc.) en herstructurering Palenstein. Als senior projectleider verantwoordelijk voor de aansturing van het projectteam incl. directievoering en toezicht, de integrale projectbeheersing (Tijd, Geld, Kwaliteit, Informatie en Organisatie), Participatie en communicatie (houden van informatieavonden, afstemmen met o.a. winkeliers, hulpdiensten, bewoners, nutsbedrijven). Tevens coachen van een werknemer en begeleiden van een aankomend projectleider.

Waternet – (afdeling Infra. en Riolering) – Senior procesmanager

Begeleiden en coachen van projectleiders, werkvoorbereiders en toezichthouders m.b.t. projectmatig werken en het opzetten van alle bijbehorende documentatie. Verder actief bezig geweest met het adviseren en coachen van de MT-leden.

Schiphol  (Airside Nieuwbouw en Airside Standards & Developments) – Opdrachtleider/senior adviseur

Realiseren van diverse complexe operationele civiele projecten op de Luchthaven Schiphol, onder andere de aanleg van het J-platform inclusief platformverlichting, de-icing, riolering, duikers, Agnes pappa systeem (projectomvang van € 30 miljoen) en aanleg van een de-icing systeem, inclusief een ondergronds waterbassin, (pers)leidingen, putten en riolering. Als opdrachtleider verantwoordelijk voor de integrale projectbeheersing incl. risicomanagement, projectgebonden vergunningen, procedures en coördinatie met andere partijen, zowel intern als extern (gemeente en waterschap).

Rijkswaterstaat  (Directie Noord-Holland) – Assistent projectmanager

Realiseren van diversen projecten (Beheer & Onderhoud en benuttingmaatregelen). In deze functie meegewerkt aan een UAV-GC beheerscontract voor een aantal grootschalige onderhoudswerken aan de A4, A9 en de A10.

PPS Projectorganisatie (VINEX locatie Saendelft West te Zaanstad) – Senior projectleider

Voorbereiding en uitvoering bouw- en woonrijp maken van 120 ha grond voor de bouw van 3500 woningen. Als projectleider verantwoordelijk voor zowel de voorbereiding als de uitvoeringsbegeleiding (aansturen directievoering en toezicht). Inclusief voorbereiden en begeleiden Europese aanbesteding voor raamovereenkomst ingenieursdiensten en contracteren aannemers. Onderdeel van het project betrof o.a. een groot aantal vaste bruggen, duikers, openbare verlichting, etc. Verder verantwoordelijk voor o.a. de coördinatie met de nutsbedrijven (kabels en leidingen), afstemming met de stedenbouwkundige, gemeente, grondverwerving en communicatie met bewoners en bedrijven over bereikbaarheid en leefbaarheid.