Skip to content

Velsertraverse klaar vóór afsluiting Velsertunnel

Begin februari ging het sein op groen: alle betrokken partijen stemden in met de aanpak van de Velsertraverse. Vanaf medio 2015 wordt de aansluiting van de N197 met de A22 opnieuw ingericht. Omgevingsdienst IJmond, gemeentes Beverwijk en Velsen, Rijkswaterstaat en de provincie Noord-Holland ronden de werkzaamheden af vóór de afsluiting van de Velsertunnel begin 2016.

Wat verandert er?

Bij de grootschalige reconstructie van de Velsertraverse wordt de bestaande toerit naar de A22 (richting Alkmaar) verplaatst en legt de provincie een aparte afrit en bypass aan voor het verkeer vanuit de richting Haarlem naar de Parallelweg in Beverwijk. Zo kan het verkeer straks beter doorrijden.

Sneller en veiliger

‘Nu komen alle weggebruikers op hetzelfde punt samen’, zegt projectmanager van de Velsertraverse, Adrie van Hoekelen van de provincie Noord-Holland. ‘Door het knooppunt opnieuw in te richten, trekken we de verkeersstromen als het ware uit elkaar. We stellen tegelijkertijd de verkeerslichten beter af en we maken een rijstrook om-en-om beschikbaar. Dat betekent dat de weggebruiker in de ochtendspits een extra rijstrook de ene kant op heeft, en in de avond de andere kant op. Wanneer het verkeer beter kan doorrijden, leidt dat bovendien tot minder uitstoot. Dat komt de luchtkwaliteit ten goede.’

Zes maanden inklinken

De werkzaamheden voor de herinrichting zijn inmiddels gestart. Van Hoekelen: ‘Er zijn bomen gekapt om ruimte te maken voor de werkzaamheden. Deze maand voeren we circa 38.000 kuub zand aan om de grond voor te belasten. Hiervan ondervinden weggebruikers gedurende een maand mogelijk hinder, omdat de aanvoer van het zand over de weg plaatsvindt. Dan moet de grond 6 maanden inklinken. In september starten we met het bouwen van de weg. Vóór de afsluiting van de Velsertunnel sluiten we tenslotte alle wegen aan en nemen we de vernieuwde Velsertraverse in gebruik.’

Slimme oplossing

Een goede doorstroming is ook belangrijk tijdens de werkzaamheden van Rijkswaterstaat aan de Velsertunnel. ‘Rijkswaterstaat leidt het verkeer dan om en legt extra verbindingswegen aan. Wanneer het verkeer beter kan doorrijden op de Velsertraverse, zal het in de regio ook minder hinder ervaren tijdens de renovatie van de Velsertunnel. Het is een slimme oplossing in het belang van heel IJmond.’